A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a kifizetett pénzbeli ellátásokról, baleseti táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egyszázalékos mértékű költségtérítés összegéről havonta - az erre rendszeresített nyomtatványon - elszámolást nyújt be a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalhoz.

Az elszámolást a kormányhivatal, mint kifizetőhely, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/D. §-a szerinti szervek (Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, NAV, az Országgyűlési Őrség a hivatásos és szerződéses állományú tagjai, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák) kifizetőhelyei a Magyar Államkincstár Központjához nyújtja be. Az elszámoláson kell feltüntetni a táppénz-hozzájárulás összegét is. A kormányhivatal és a Magyar Államkincstár Központja az elszámolást - a beérkezésétől számított nyolc napon belül - felülvizsgálja és az elszámolt táppénz-hozzájárulással csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik az átutalásról.

Tájékoztatjuk a társadalombiztosítási kifizetőhelyeket, hogy a 2020. évben érvényes „A társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása” (EB20, EB20-M1) elnevezésű nyomtatvány a Nyomtatványok menüpontban, valamint az alábbi linkeken érhető el:

A társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása (EB20)

A társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása (EB20-M1)

Kitöltési útmutató