Nyomtatvány megnevezése

Kitöltési mód

Kitöltési

Útmutató

Kézi

Gépi/Elektronikus

A társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása (EB21)
(2021.02.01.)
 
 
 
 
 
 
A társadalombiztosítási kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása (EB21-M1)
(2021.02.01.)
 
 

Adatlap a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások igényléséhez társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

 

Adatlap belföldi bankszámlanyitásra nem kötelezett, külföldi lakóhellyel rendelkező biztosított pénzbeli ellátásainak devizában történő folyósításához

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

 

Adatlap a méltányosságból adható segély iránti kérelemhez

Kézi kitöltés

   

Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához (v.3.3)

 

Elektronikus

Útmutató

Adatmegállapító lap (KPE230)

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Adatváltozás bejelentése

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Adóelőleg-nyilatkozat 2021. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről
(2021.01.05.)
 
 
 

Adókedvezményhez igazolás a folyamatban lévő gyed folyósításáról (EAT.3.)

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Adókedvezményhez igazolás a megszűnt gyed folyósításától (EAT.2.)

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Adókedvezményhez kérelem a gyed folyósításának igazolásáról (EAT.1.) 

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Adókedvezményhez kiadott igazolás módosítása a gyed folyósításának helyes időtartamáról (EAT.4.) 

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Adókedvezményhez kiadott igazolás módosítása a gyed jogosultság változásáról (EAT.5.)

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Baleseti jegyzék
   

Előzménykérő -közlő lap (KPE30)

Kézi kitöltés


 

Értesítés a táppénzjogosultság időtartamáról (KPE130)  

Kézi kitöltés

 

Fizetési jegyzék az egészségbiztosítás ellátásairól és baleseti táppénzről (KPE240) 

Kézi kitöltés

 

Foglalkoztatói Igazolás (v.3.3)

 

Elektronikus

Útmutató

Gyermek ápolása címén igénybe vett táppénz nyilvántartási pótlap (KPE210) 

Minta

   
Havi Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés, 2021. ... hónapról
(Kötelező) 
(2021.02.02.)
 
 
 
 
 

Hozzájáruló nyilatkozat az ellátásból történő levonáshoz

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Igazolás a szülő részére a 18 éven aluli gyermekkel fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása ideje alatt történő együtt tartózkodásának időtartamáról

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról gyermekgondozási díj igényléséhez (2019.01.15.)

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

 

Igazolás az üzemi balesettel összefüggésben rendelt ellátásokról (2021.10.13.)

Kézi kitöltés

Igazolás csecsemőgondozási díj folyósításáról
(2020.07.06.)
 
   
Igazolás gyermekgondozási díj folyósításáról
(2020.07.06.)
 
   

Igazolás fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésről (KPE120)

Minta

   

Igazolás vérszerinti/örökbefogadó apa csecsemőgondozási díj igényléséhez 

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (KPE 160/B)

Minta

   

Igénybejelentés gyermekgondozási díjra

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Igénybejelentés nagyszülői gyermekgondozási díjra 
Útmutató 
Igénybejelentés nevelőszülői gyermekgondozási díjra
Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató 
Igénybejelentés örökbefogadói díjra 
Kézi kitöltés Gépi kitöltés Útmutató 

Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj, baleseti táppénz igényléséhez (v.3.3)

 

Elektronikus

Útmutató

Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről, 2021. … negyedév (Kötelező) 
(2021.02.02.)
 
 
 
Jelentés a gyermekgondozási díjat és örökbefogadói díjat igénybevevőkről, 2021. … negyedév (Kötelező) 
(2021.02.02.)
 
 
 
Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről, 2021. … negyedév (Kötelező) 
(2021.02.02.)
 
 
 

Kérelem a biztosított részére a pénzbeli ellátás méltányosságból történő elbírálásához

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Kérelem a gyermekgondozási díj továbbfolyósítására

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Kérelem gyermekgondozási díjról történő lemondáshoz

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Kérelem csecsemőgondozási díj folyósításáról szóló igazolás kiadása iránt
(2020.07.06.)
 
 
   
Kérelem gyermekgondozási díj folyósításáról szóló igazolás kiadása iránt
(2020.07.06.)
 
 
   

Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleseti bejelentőlap

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Útmutató

Nyilatkozat a kérelmező halála miatt fel nem vett ellátásról 

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Útmutató

Nyilatkozat az üzemi balesetnek nem minősülő baleset (sérülés) körülményeiről  (2019.04.01)

Kézi kitöltés

Útmutató 

Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Orvosi igazolás keresőképtelen állományról
 
   

Orvosi javaslat táppénz, gyermekápolási táppénz folyósítás méltányosságból történő meghosszabbításának elbírálásához

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Regisztrációs lap Cégkapu használatára kötelezett gazdálkodó szervezetek részére 
(2020.06.22.)

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

 
 
 
 
 
Regisztrációs lap egyéni vállalkozók, őstermelők részére 
(2020.06.22.)

Segélyezési egyéni lap (KPE200)

Minta

   

Segélyezési egyéni lap (pótlap) (KPE220)

Minta

   

Segélyezési pénztárnapló (KPE260)

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

Utazási költségtérítési utalvány (U.K.U.10.)

Minta

   

Utazási utalvány a sajátos nevelési igényű gyermek és kisérője részére (S.U.T.K.-10.)

Minta

   

Utazási utalvány betétlapja (U.T.K. 10/B.)

Minta

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés

 

Utazási utalvány igazolás utiköltség-térítéshez (U.T.K.30)

Minta

   

Üzemi baleseti jegyzőkönyv (KPE170)

Kézi kitöltés

Gépi kitöltés