1. Hány féle utazási utalvány van, és melyiken mit igazolnak?
 
Az utazási költségtérítés iránti kérelem 3 fajta utalvány benyújtásával történhet.
 
Az „Utazási utalvány Igazolás útiköltség térítéshez” elnevezésű nyomtatvány közforgalmú közlekedési eszközzel és személygépkocsival történő utazáshoz állítható ki. Az „Utazási Költségtérítési Utalvány” igénybevételével, az utalvánnyal ellátott személy közforgalmú közlekedési eszközökön utazhat díjfizetés nélkül. Az „Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére” elnevezésű nyomtatvány alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézményekbe, továbbá a gyógypedagógiai intézménybe történő utazásához állapítható meg utazási költségtérítés.
 
  
 
2. Mikor minősül utólagosan kiállítottnak egy Utazási utalvány?
 
Az utazási költség megtérítésére való jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha az utazási utalvány kiállítására kötelezett orvos az utazás szükségességét az utalvány kiállításával igazolja. Utólagos kiállítás esetén a kérelmet el kell utasítani.
 
Az utazási utalvány abban az esetben minősül utólagosan kiállítottnak, ha az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele megelőzi az utalvány kiállításának időpontját.
 
Az utalvány „Igazoló szelvény” részén a vizsgálatot, kezelést végző orvosnak, vagy, ha a kezelést nem orvos végzi az egészségügyi szakellátás illetékes főorvosa által kijelölt személynek igazolnia kell a beteg megjelenését. Amennyiben megjelenések korábban történtek, mint az utalvány kiállításának időpontja, az utalvány utólagosan került kiállításra.
 
Pl.: Az utalványt a háziorvos 2021. február 03-án állította ki. A biztosított 2021. január 27-én, 28-án és február 03-án vette igénybe az egészségügyi szolgáltatást.A 2021. január 27-én és 28-án történt megjelenések esetén az utalvány kiállítása utólagos, hiszen annak kiállításra csak 2021. február 03-án került sor. A 2021. január 27-én és 28-án történt utazásokhoz nem állapítható meg utazási költségtérítés, kérelmet e napokra el kell utasítani.
 
Az utólagos kiállítás leggyakrabban a kezelések igénybevétele esetén fordul elő. Pl.: Gyógyászati ellátás esetén a biztosított részére általában 15 kezelés kerül elrendelésre. A gyógyfürdőben igen nagy gyakorisággal az utolsó kezelés befejezését követően állítják ki (a kezelés utolsó napjának dátumával) az utalványokat és igazolják le a megjelenéseket. Ebben az esetben az utolsó kezelés kivételével valamennyi megjelenés tekintetében utólagosan kerül kiállításra az utalvány.
 
Amennyiben Ön fekvőbeteg gyógyintézetben, rehabilitációs intézetben (volt szanatórium), gyógyfürdőben részesül hosszabb ideig tartó kezelésben, fordítson figyelmet az utazási utalvány kiállításának időpontjára, hogy utazási költségtérítés iránti kérelme az utazási utalvány utólagos kiállítása miatt ne kerüljön elutasításra.