1. 2022. június 30-a előtt kiállított papír alapú „Utazási utalvány”-om van, benyújthatom-e a kérelmet 2022. július 1-jét követően?
 
Amennyiben az „Utazási utalvány” kiállítása, és az egészségügyi szolgáltatónál történt megjelenés leigazolása 2022. június 30-át megelőzően történt, a nyomtatvány 2022. július 1-jét követően is benyújtható, azonban az igény legfeljebb 2022. december 31-ig terjeszthető elő.
 
 
     
2. 2022 július 1-jét követően hogyan tudom benyújtani az „Utazási utalvány” elnevezésű nyomtatványt?
 

Az „Utazási utalvány” elnevezésű nyomtatvány továbbra is benyújtható postai úton, vagy személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes kormányhivatalhoz, vagy kormányablakhoz. Emellett lehetőség van a kérelem elektronikus úton történő benyújtására az erre rendszeresített elektronikus űrlapon (Kérelem utazási költségtérítési támogatás iránt). Ez esetben a beszkennelt „Utazási utalvány”-t kell a kitöltött elektronikus űrlaphoz csatolni, azonban a menetjegyeket a kérelemhez nem kell csatolni.

    

3. Hogyan történik az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenések leigazolása?

Az egészségügyi szolgáltató a biztosított kérésére az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor, illetve a szolgáltatótól történő elbocsátáskor informatikai rendszerben rögzíti az utazási költségtérítési támogatás igénybevételéhez szükséges adatokat.

Ez azonban nem minősül az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának.

 

4. Ki bírálja el, és ki folyósítja az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet?

Az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal bírálja el, és a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja.

 

5. Megváltozott a lakcímem, bankszámlaszámom. Ennek bejelentését milyen módon tehetem meg?

Az utazási költségtérítési támogatással összefüggő bármilyen adatváltozás az „Adatváltozás bejelentése” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes kormányhivatalhoz. A benyújtás történhet postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az „Adatváltozás bejelentése – Utazási költségtérítési támogatás (EB_ADATV_01)” nyomtatványon.

 

6. Hogyan kell benyújtani a korai fejlesztést és gondozást nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet?

A kérelem postai úton, személyesen, vagy Ügyfélkapun keresztül az erre rendszeresített „Kérelem utazási költségtérítési támogatás iránt sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére” elnevezésű elektronikus űrlapon nyújtható be.

Postai úton, vagy személyesen történő benyújtás esetén az „Utazási utalvány betétlapja” elnevezésű nyomtatványt kell benyújtani. Amennyiben első alkalommal igényel utazási költségtérítési támogatást, a kérelemhez csatolni kell az illetékes szakértői bizottság által kiállított „Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére” elnevezésű nyomtatványt.

Elektronikus úton történő benyújtás esetén szkennelt formában kell az űrlaphoz csatolni a betétlapot, valamint – első alkalommal – az utazási utalványt.

 

7. Meddig érvényesíthető az utazási költségtérítési támogatás iránt felmerülő igény?

Az egészségügyi szolgáltatónál történt megjelenés, illetve az onnan történő elbocsátás napjától számított hatodik hónap utolsó napjáig lehet az igényt érvényesíteni.

 

8. Benyújtottam az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmemet. Mikor bírálja el a Kincstár?

Az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet minden esetben a lakóhely - lakóhely hiányában a tartózkodási hely - szerint illetékes kormányhivatal bírálja el. A kormányhivatal automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás eljárásban (8 napon belül) vagy tisztázandó tényállás esetén teljes eljárásban (60 napon belül) bírálja el a kérelmet. Az elbírálást követően, amennyiben a jogosultság megállapításra kerül, a kormányhivatal megteszi a szükséges intézkedést, amely alapján a kincstár kiutalja az utazási költségtérítési támogatást az ügyfél részére.

 

9. Eddig ingyen utazhattam a kezelés helyére, ezután ez megszűnik?

A 2022.07.01-i változások nem érintik az Utazási Költségtérítési Utalvánnyal (a „hitelezett utazási utalvány”) történő utazást. Amennyiben a páciens utaztatható közösségi közlekedési eszközzel és az Utazási Költségtérítési Utalványt kéri kiállítani, akkor azt továbbra is a háziorvos állítja ki. A közösségi közlekedési eszköz igénybevételekor a továbbiakban sem kell fizetni az utazásért. A „hitelezett utazási utalvány” ellenőrző szelvényét a beutalás helye szerinti egészségügyi szolgáltatónál továbbra is ki kell töltetni. A kitöltött ellenőrző szelvényt a beutaló orvos részére a következő orvos-beteg találkozó alkalmával le kell adni.