1. Munkából hazafelé menet balesetet szenvedett a dolgozónk. Üzemi balesetnek minősül-e ilyen esetben a balesete?
 
Üzem balesetnek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el. Nem ismerhető el üzemi balesetnek a baleset, ha a dolgozójuk a munkából lakásra (szállásra) menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedett, vagy a baleset az utazás indokolatlanul megszakítása során történt. Az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével szándékosan késlekedett, az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira nem jogosult. Ezt elbírálni azonban csak a kifizetőhely és a kormányhivatal jogosult.
 
 
2. Kifizetőhely esetében ki bírálja el azt, hogy egy baleset üzemi vagy nem üzemi?
 
A baleset üzemiségét a baleseti táppénz folyósítására illetékes szerv, azaz jelen esetben a társadalombiztosítási kifizetőhely bírálja el, aki a döntéséről határozatot hoz.
 
 
 
3. Az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozó milyen baleseti ellátásra jogosult?
 
Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát végző személyek nem biztosítottak, így kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra szereznek jogosultságot. Baleseti táppénz részükre nem állapítható meg. Ha az egyszerűsített foglalkoztatásban álló személyek balesetet szenvednek, üzemi balesetnek minősülő munkabalesetéről „Munkabaleseti Jegyzőkönyvet” kell felvenni. A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó (pl. úti) üzemi balesetet a munkáltató köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményét „Üzemi baleseti jegyzőkönyvben” rögzíteni.
 
A bejelentett baleset üzemiségét a kormányhivatal bírálja el, és határozatban állapítja meg. A határozat tartalmazza a baleseti sérülés pontos leírását. A baleseti egészségügyi szolgáltatás csak a határozat esetén rendelhető.