1. Szeretném a Gyed-et másik bankszámlára kérni. Ezt milyen módon tehetem meg?

A gyermekgondozási díj igénylésekor leadott bankszámlaszám megszűnését, változását nyilatkozat (név, taj-szám, bankszámlaszám stb. megadásával) formájában az ellátást megállapító

  • társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetén a kifizetőhelynél (foglalkoztató)
  • nem kifizetőhelyként működő foglalkoztató esetén az ellátást megállapító egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnál kell bejelenteni.
A bankszámlaszám változással kapcsolatos - az aláírásával ellátott – nyilatkozatát (melynek tartalmaznia kell személyes adatait, Taj-számot, régi illetve új bankszámlaszámot) leadhatja személyesen, postai úton, vagy e-Papír szolgáltatás igénybevételével.

 

2. Gyermekgondozási díj folyósítása mellett milyen feltételekkel lehet munkát végezni?
  • Általános szabályok szerint megállapított gyermekgondozási díj esetén: 

           A gyermekgondozási díj folyósítása mellett bármilyen jogviszonyban, korlátlan időtartamban lehet munkát végezni.

  • Hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj ("diplomás gyed") esetén:

           Az úgynevezett diplomás gyed folyósítása mellett, az ellátás folyósításának 169. napjától lehet korlátlan időtartamban keresőtevékenységet folytatni.

  • Nagyszülői gyermekgondozási díj esetén:

           Nagyszülői gyermekgondozási díj folyósítása esetén a nagyszülő kizárólag otthonában végezhet keresőtevékenységet.

 

3. 2020 februárjában született gyermekem után a gyermek 2 éves koráig vagyok jogosult gyermekgondozási díjra. Második gyermekem várhatóan 2021 augusztusában születik, az ő születését követően jogosult leszek-e egyidejűleg csecsemőgondozási díjra, és az első gyermek után a gyermekgondozási díjra?

Az első gyermeke után megállapított gyermekgondozási díjat továbbra is kaphatja az ellátásra való jogosultság még hátralévő időtartamára, miközben egyidejűleg a második gyermeke után csecsemőgondozási díjban is részesülhet.

4. Ügyvezetőként dolgozom a társas vállalkozásomban. Szünetel-e a biztosításom, ha táppénzre megyek, vagy gyermekgondozási díjban részesülök?

A Tbj. 11. § (1) bekezdése alapján a társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége:

  • a gazdasági társaság, az egyesülés, a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja esetében a tényleges személyes közreműködési kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig, egyéni cég tagja esetében az egyéni cég tagjává válás napjától az egyéni cégben fennálló tagság megszűnésének napjáig,

  • egyéb esetben a társas vállalkozásnál létesített tagsági jogviszony, illetve vezető tisztségviselői jogviszony létrejötte napjától annak megszűnése napjáig tart.

Az előzőekben leírtak alapján a társas vállalkozó fennálló biztosítási jogviszonya a táppénz és a gyermekgondozási díj folyósítása alatt nem szünetel.

5. Jár-e nekem a 2021.03.25-én született gyermekem után a gyermekgondozási díj, ha egyetemista vagyok és mellette egy betéti társaságban beltagként dogozom?
 

Abban az esetben, ha Ön társas vállalkozói jogviszonya alapján jogosult gyermekgondozási díjra (pl.: a gyermek születését megelőző 2 éven belül rendelkezik 365 nap biztosítással, illetve jogosultsági idővel), akkor Ön jogosult lehet a biztosítási jogviszonya alapján gyermekgondozási díjra. Ha azonban Ön a társas vállalkozói jogviszonya alapján nem jogosult gyermekgondozási díjra, de az egyetemi hallgatói jogviszonya alapján rendelkezik az ún. diplomás gyed jogosultsági feltételeivel, akkor diplomás gyedet kaphat.