1. Hogyan kérhető igazolás a BKV kisgyerekes bérletigazolvány igényléséhez?
 
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásának folyósításáról igazolás (hatósági bizonyítvány) kiadása iránti kérelmét írásban - aláírásával ellátva - kell előterjeszteni az ellátást megállapító szervnél (kifizetőhely vagy járási hivatal). Kérelmét benyújthatja személyesen, postai úton, fax-on, vagy scannelést követően e-mailen.

Ellátást megállapító szerv:

  • ha foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, a kifizetőhely,
  • ennek hiányában a foglalkoztatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási (fővárosi kerületi) hivatala.

 

2. Mikortól jár a csecsemőgondozási díj?
 
A szülő nő dönti el, hogy mikortól kéri az ellátást. A csecsemőgondozási díj legkorábban a szülés várható időpontja előtt 28 nappal állapítható meg. A szülés várható időpontját megelőző 28 nap bármelyike lehet a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napja, de legkésőbb a gyermek születésének napja.

3. Jár-e a gyermek édesapjának a csecsemőgondozási díj?
 
Csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő tartamára a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig, továbbá a csecsemőt gondozó vér szerinti apának akkor jár, ha a szülő nő meghal, az elhalálozás napjától.

4. Jár-e a csecsemőgondozási díj, ha külföldre utazom a gyermekemmel együtt?
 

Igen. Ha Ön jogosult a csecsemőgondozási díjra, akkor az ellátás folyósítását nem befolyásolja, ha Ön a gyermekével együtt külföldön tartózkodik.

5. Honnan lehet tudni, hogy mikor jár le a csecsemőgondozási díjra a jogosultságom? Kapok erről valamilyen igazolást?
 

A csecsemőgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és naptári napi összegéről. Tehát Ön a kifizetőhelytől, vagy járási hivataltól határozatot kap arról, hogy meddig és milyen összegben lesz jogosult a csecsemőgondozási díjra.

6. Kaphatok-e csecsemőgondozási díjat, ha közben otthon egyéni vállalkozóként dolgozom?
 

Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

Nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem  - ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó mentes tisztelet díjat -, ha az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.

Annak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár csecsemőgondozási díj.