1. Hogyan kérhető igazolás a BKV kisgyerekes bérletigazolvány igényléséhez?
 
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásának folyósításáról igazolás (hatósági bizonyítvány) kiadása iránti kérelmét írásban - aláírásával ellátva - kell előterjeszteni az ellátást megállapító szervnél (kifizetőhely vagy kormányhivatal). Kérelmét benyújthatja személyesen, postai úton, vagy e-Papír szolgáltatás igénybevételével.

Ellátást megállapító szerv:

  • ha foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, a kifizetőhely,
  • ennek hiányában a foglalkoztatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal.

 

 
2. Jár-e a gyermek édesapjának a csecsemőgondozási díj?
 
Csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő tartamára a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is jár, az alábbi esetekben:
- ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
- ha a szülő nő meghal, az elhalálozás napjától,
- ha a szülő nő szülői felügyeleti joga megszűnik, a felügyeleti jog megszűnésének napjától

3. Jár-e a csecsemőgondozási díj, ha külföldre utazom a gyermekemmel együtt?
 

Igen. Ha Ön jogosult a csecsemőgondozási díjra, akkor az ellátás folyósítását nem befolyásolja, ha Ön a gyermekével együtt külföldön tartózkodik.

4. Honnan lehet tudni, hogy mikor jár le a csecsemőgondozási díjra a jogosultságom? Kapok erről valamilyen igazolást?
 

A csecsemőgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és naptári napi összegéről. Tehát Ön a kifizetőhelytől, vagy kormányhivataltól határozatot kap arról, hogy meddig és milyen összegben lesz jogosult a csecsemőgondozási díjra.

5. Kaphatok-e csecsemőgondozási díjat, ha közben otthon egyéni vállalkozóként dolgozom?
 

Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.