utazas shutterstock 127982369Annak érdekében, hogy az egészségügyi szolgáltatás mindenki számára elérhető legyen, utazási költségtérítési támogatás vehető igénybe az egészségbiztosítás keretében. Az utazási költségtérítés ún. utazási utalvány (az utazás költségének utólagos megtérítésével), illetve az ún. utazási költségtérítési utalvány, mint díjmentes utazásra jogosító utalvány felhasználásával vehető igénybe. Mindkét utalvány a Magyar Államkincstár által rendszeresített szigorú számadású nyomtatványnak minősül.

 

Tartalom:

Kik jogosultak az utazási költségtérítésre? 
Mely esetekben vehető igénybe utazási költségtérítés és ki köteles az utalvány kiállítására? 

 • Orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén; 
 • orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén; 
 • gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén; 
 • szűrővizsgálat igénybevétele esetén. 
Mennyi az utazási költségtérítés mértéke? 

Hogyan részesülhet a beteget kísérő személy költségtérítésben? 
Mikor nem jár az utazási költségtérítés? 
Hogyan kell az utazási utalványhoz szükséges nyomtatványokat felhasználni? 
Utazási költségtérítési utalvány 
Utazási utalvány 

 • Személygépkocsival történő utazás esetén
 • Tömegközlekedéssel történő utazás esetén 
Hogyan igényelhető a sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére utazási költségtérítés? 
Várhatóan mennyi ideig fog tartani a kérelem elbírálása? 
Nyomtatványok 
Jogszabályok

 

 

Kik jogosultak az utazási költségtérítésre?

Az egészségbiztosítás a biztosítottak (ide értve azt az anyát is, aki koraszülött intézményben elhelyezett gyermekének anyatejjel történő ellátása miatt az intézménybe utazik), és a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak valamint e személyek kísérői számára az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán a helyközi és a távolsági közlekedéssel összefüggésben felmerült költségeihez támogatást nyújt.

 

Mely esetekben vehető igénybe utazási költségtérítés és ki köteles az utalvány kiállítására? 

Utazási költségtérítés az alábbi esetekben vehető igénybe:

 1. orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén;
 2. orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén;
 3. gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén;
 4. szűrővizsgálat igénybevétele esetén;
 5. gyógyászati ellátás esetén;
 6. orvosszakértői vizsgálatra történő berendelés esetén.
 7. a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekkel történő kezelésben részesülő biztosítottnak a gyógyszer átvétele céljából az ellátó centrumokban történő megjelenése esetén.

 

1. Utazási költségtérítés orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén:

Utazási költségtérítés igénybevételére jogosult a járóbeteg-szakellátásra, fekvőbeteg gyógyintézetbe, gyógyászati ellátásra, rehabilitációra beutalt vagy berendelt biztosított.

A költségtérítés akkor jár, ha 

 • a beutaló olyan egészségügyi szolgáltatóhoz szól, amely a beteg lakóhelye szerinti területi ellátásra kötelezett; 
 • a beutalás azért nem a beteg területi ellátására kötelezett szolgáltatóhoz történt, mert az az egészségügyi intézmény, ahová a beteget beutalták a lakóhelyéhez közelebb esik, és a beteg hozzájárult az eltérő beutalásához; 
 • a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató orvos szakmai indokok alapján nem alkalmas a betegnek szükséges ellátásra, ezért a beutaló más egészségügyi szolgáltatóhoz szól. 

Az utazási költségek utólagos megtérítésére szolgáló utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének igazolására kötelesek: 

A. Szakellátásra, illetve orvosszakértői vizsgálatra történő beutaláskor:

 • háziorvos, házi gyermekorvos, szakkonzílium céljából a fogorvos;
 • járóbeteg-szakellátás, a bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, a genetikai tanácsadók orvosa, valamint az egynapos ellátást nyújtó szolgáltató orvosa;
 • a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosát is;
 • az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa;
 • a rendészetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása és vezetése alá tartozó szervek orvosa;
 • a büntetés-végrehajtásért orvosa;
 • a sorozó orvos;
 • az első és másodfokon eljáró orvosszakértői szerv orvosa;
 • a NEAK ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa;
 • a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmények orvosa;
 • sportegészségügyi feladatkörében eljárva az országos sportegészségügyi hálózat orvosa;
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa;
 • foglalkozás-egészségügyi feladatok körében a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa;
 • figyelemmel arra, hogy a biztosítottat MRI, CT, valamint DSA vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a gyógyintézet szakorvosa utalhatja be, így ebben az esetben az utazási utalvány kiállítására is kizárólag ő jogosult;
 • intézeten kívüli szülés esetén a háttérkórház orvosa a 0-4 napos korban – jogszabály alapján – kötelező szűrővizsgálatok elvégzése érdekében történő beutalás esetén;
 • a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos, valamint e megbetegedéssel összefüggésben keletkezett szövődmények tekintetében az illetékes szakorvos, továbbá a rehabilitációs ellátásra történő beutalás esetén a rehabilitáció vagy fizikoterápia szakorvosa;
 • szenvedélybetegség esetén – az akut elvonási időszakot követően – rehabilitációs ellátásra történő beutalás esetén a pszichiáter, az addiktológus szakorvos vagy a háziorvos;
 • a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekkel történő kezelés igénybevétele során a gyógyszer kiadására jogosult egészségügyi szolgáltató.

B. További ellátások kapcsán utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének igazolására köteles személyek:

 • az egészségügyi szakellátás orvosa – ideértve a gondozóintézet szakorvosát is - a vizsgálat, kezelés, a fekvőbeteg-gyógyintézetből való elbocsátás – ideértve az adaptációs szabadságra való elbocsátás és visszarendelés esetét is – és az ismételt kezelés elrendelésekor, továbbá az egészségügyi szakellátás illetékes főorvosa által kijelölt személy, ha a biztosított kezelését nem orvos végzi;
 • gyógyászati ellátás igénybevétele esetében, az annak rendelésére jogosult orvos az elrendelésekor - megjelölve az igénybevétel számát vagy időtartamát is -, az ellátás igénybevételét követően pedig a gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató - ideértve a gyógyászati ellátást nyújtó közfürdőt, gyógyfürdőt is - által kijelölt személy;
 • egyedileg, méretre készített gyógyászati segédeszközöknél a rendelő orvos, valamint a szükséges próbára való berendeléskor és kiszolgáltatáskor, továbbá a gyógyászati segédeszközök javításakor személyes megjelenés esetén a gyógyászati segédeszközt gyártó (forgalmazó) által kijelölt személy;
 • a Szakértői Bizottság vezetője a vizsgálaton történő megjelenéskor;
 • a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálaton történő megjelenéskor - a szűrővizsgálat igénybevételének időpontjáról szóló értesítés kiállításával egyidejűleg - az értesítést kiállító egészségügyi szolgáltató.

Figyelem! Nem állítható ki Utazási utalvány abban az esetben, ha a biztosított Utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazásra jogosult.

2. Utazási költségtérítés orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén:

Ha a beteg azért vette igénybe orvosi beutaló nélkül az egészségügyi szolgáltatást, mert egészségi állapota azonnali ellátását tette szükségessé, úgy részére kizárólag a hazautazással felmerülő utazási költségek téríthetők meg. Az azonnali ellátás szükségességéről az az egészségügyi szolgáltató dönt, akinél a beteg az ellátásra megjelent. 

Abban az esetben, ha a beteg olyan egészségügyi szolgáltatást vett igénybe, amelyhez beutaló nem szükséges, úgy a szakrendelés orvosa által kiállított igazolás alapján az oda- és a visszaút költsége is megtéríthető. 

3. Utazási költségtérítés gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén:

Ebben az esetben kizárólag akkor nyújtható utazási költségtérítés, ha a beteg a gyógyászati segédeszközt a lakóhelyéhez/tartózkodási helyéhez legközelebb eső finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatónál szerzi be. A gyógyászati segédeszközt kiszolgáltatóhoz való odautazáshoz szükséges utalványt a gyógyászati segédeszközt felíró orvos állítja ki, míg a hazautazás, továbbá az eszköz próbájára történő utazáshoz szükséges beteg megjelenésének igazolására a gyártó/forgalmazó által erre kijelölt személy jogosult. 

4. Utazási költségtérítés szűrővizsgálat igénybevétele esetén:

A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálatok igénybevétele során felmerült utazási költségtérítés kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a szűrővizsgálaton a biztosított ún. behívás (értesítés) alapján jelent meg. A szűrővizsgálatra utazáshoz igénybe vehető utalványt a szűrővizsgálat időpontjáról szóló értesítéssel egyidejűleg a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató állítja ki és küldi meg a biztosított részére. 

Ha a szűrővizsgálatra való csoportos utazáshoz az önkormányzat díjmentesen közlekedési eszközt biztosít, úgy a szűrővizsgálatról szóló, és a vizsgálaton érvényesített értesítő alapján az utazási költségtérítést az önkormányzat veheti igénybe. Ahhoz, hogy az önkormányzat érvényesíteni tudja a költségtérítésre vonatkozó igényét, az értesítőt át kell adni részére. Az önkormányzat az átadott értesítők alapján az utazási költséghez egyébként járó támogatás hatvan százalékának megfelelő összegre jogosult.

Mennyi az utazási költségtérítés mértéke? 

Tömegközlekedési eszközön utazás esetén az utazási költségtérítés mértéke megegyezik a beutalt lakóhelye és az egészségügyi szolgáltató közti útvonalon menetrend szerint közlekedő közlekedési eszközön váltható legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. 

Figyelem! A hely- és pótjegyek árához nem jár utazási költségtérítés! 

Gépkocsival történő utazás esetén a költségtérítés mértéke 21 Ft/km. Az utazási útvonal hosszának megállapításánál az adott viszonylatban a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell figyelembe venni. 

Amennyiben az utazáshoz kísérő is szükséges nem külön-külön jár a 21 Ft/km mértékű költségtérítés, hanem együttesen illeti meg a beutalt személyt, illetve a kísérőjét. 

A kísérő részére megtéríthető utazási költség mértékének megismeréséhez, kérjük olvassa el a Hogyan részesülhet a beteget kísérő személy költségtérítésben? című részt is. 

Figyelem! Nem jár utazási költségtérítés annak, aki más jogcímen díjmentes utazásra jogosult. Ez alól azonban kivételt képez az a személy, aki az orvos igazolása alapján egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek - ide értve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel élő gyermekeket is - és kísérőjük abban az esetben válhatnak jogosulttá utazási költségtérítésre, ha a szükséges szolgáltatást a Szakértői Bizottság által megjelölt szolgáltatónál veszik igénybe, illetve ha tanulmányaikat a kijelölt oktatási intézményben folytatják.

Hogyan részesülhet a beteget kísérő személy költségtérítésben?

Mind utazási utalvánnyal, mind utazási költségtérítési utalvánnyal való utazás esetén lehetőség van a kísérő személy utazási költségeinek megtérítésére is, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

 • a kísérő 16 éven aluli gyermeket kísér vagy
 • a beutaló orvos a beutalt személy egészségi állapota miatt a kíséretet szükségesnek látja.

Figyelem! Fenti esetek fennállása esetén is csak egy kísérő részére jár támogatás az egészségbiztosítás keretében. 

A kísérő szükségességét a beutaló orvos állapítja meg, a beteg egészségi állapota alapján, és a beutalás helye szerinti orvos igazolja a megjelenését. Abban az esetben, ha a beutalt személy más jogcímen díjmentesen utazhat és kísérőre van szüksége, akkor az utazási utalványt a beutalt részére kell kiállítani. 

Tömegközlekedéssel történő utazás esetén a kísérettel felmerült, oda- és visszaút utazási költségei téríthetők meg, természetesen azzal, hogy a kísérőnek sem jár a helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez kapcsolódó költség. 

Amennyiben az orvos szükségesnek látja a beteg kíséretét, és az orvos igazolása alapján a beteg nem tud tömegközlekedési eszközön utazni, úgy a közös utazásukra a betegnek és a kísérőjének együttesen 21 Ft/km jár. Ebben az esetben a számítás alapja a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonala lesz. 

Abban az esetben, ha a kísért beteg egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt rövid időn belül nem tud a lakóhelyére visszamenni, a kísérő részére – a beteg nélküli utazás esetén – ugyanazon napra legfeljebb egy oda és egy visszaút számolható el. Ebben az esetben azonban a kísérőnek az általa kísért beteg ellátásának igénybevételére vonatkozó, rendelkezésére álló dokumentumokkal igazolnia kell az utazás szükségességének indokát, vagy amennyiben ilyen dokumentum nem áll rendelkezésére, úgy nyilatkoznia kell a többszöri utazás szükségességének indokáról. Nem jár ebben az esetben sem a kísérő részére ugyanazon napra vonatkozóan egy oda és egy visszaútra járó költségtérítés, ha az egészségügyi szolgáltató és a beteg lakóhelye közti távolság a 100 km-t meghaladja.

Mikor nem jár utazási költségtérítés? 

Nem jár utazási költségtérítés:

 • annak, aki díjmentes utazásra jogosult; 
 • a GYSEV külföldi vonalain történő utazás esetén; 
 • a MÁV HÉV járatainak Budapest közigazgatási határán belül történő igénybevételekor; 
 • helyi utazás esetén; 
 • a lakóhely, illetve a tartózkodási hely közigazgatási határán belül gépkocsival történő utazás esetén; 
 • hely- és pótjegyek után; 
 • ha az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele nem az egészségbiztosítás által finanszírozott szolgáltatónál történik. 

Hogyan kell az utazási utalványhoz szükséges nyomtatványokat felhasználni?  

1. Utazási költségtérítési utalvány:

Az Utazási költségtérítési utalvány felhasználásával az arra jogosult személy díjfizetés nélkül utazhat a MÁV Start Zrt., valamint a GYSEV belföldi vonalain, a VOLÁN autóbusz-közlekedési társaságok belföldi járatain. 

Az utazási költségtérítési utalvány a Magyar Államkincstár által rendszeresített szigorú számadású nyomtatvány, mely két pénztári és egy ellenőrző szelvényből áll. Az utalvány pénztári szelvényét az utazás előtt le kell adni a jegypénztárakban, illetve a jegykiadásra jogosult személy részére, és ezzel készpénz fizetése nélkül szolgáltatják ki a menetjegyet. A költségeket az egészségbiztosító és az utazási társaság számolja el egymással. 

Az utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről, valamint az igénybevétel feltételeiről háziorvosától kérhet tájékoztatást. 

Az utazási költségtérítési utalvány igénybevételére az a biztosított (illetve kísérője) jogosult, aki

 • közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik, vagy
 • krónikus betegsége, vagy állandósult egészségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár, illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe, vagy
 • szakorvosi vélemény alapján olyan egészségügyi szolgáltatóhoz utazik, amely lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltatónál nagyobb távolságra található.

Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására kizárólag a háziorvos, illetve a házi gyermekorvos jogosult! 

Figyelem! Amennyiben az egészségügyi szolgáltató átszállással közelíthető meg, miden útvonalra külön Utazási Költségtérítési Utalványt kell kiállítani.

Az utazási költségtérítési utalvány pénztári és ellenőrző szelvény részén az utazás célja szerinti egészségügyi szolgáltatónak igazolnia kell a beteg megjelenését. Az "Ellenőrző szelvény"-t a következő háziorvosi orvos-beteg találkozó alkalmával le kell adni a háziorvosának, házi gyermekorvosnak. 

Amennyiben erre nem kerül sor, akkor 6 hónapon belül újabb utazási költségtérítési utalványt nem lehet kiállítani. 

2. Utazási utalvány

Utazási utalvány tömegközlekedési eszközzel és személygépkocsival történő utazáshoz állítható ki.

A. Utazási utalvány személygépkocsival történő utazás esetén:

Aki – a beutalásra jogosult orvos döntése alapján – betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön nem tud utazni, és ezért gépkocsival megy az egészségügyi intézménybe, a gépkocsival való utazáshoz is igénybe vehet költségtérítést. 

Az utazási utalványon az orvosnak fel kell tüntetni, hogy a beteg az egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni, és döntését indokolnia kell.

Gépkocsival való utazás esetén a költségtérítés összegének megállapításakor az adott viszonylatban a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell alapul venni.

B. Utazási utalvány igénybevétele tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén: 

Amennyiben a beteg nem jogosult az utazási költségtérítési utalvány használatára, a beutaló orvos hat megjelenés igazolására alkalmas utazási utalványt állít ki a beutalással egyidejűleg. Ha az orvos javaslata alapján a biztosítottnak kísérőre van szüksége, akkor azt a biztosított részére kiállított utalványon jelölni kell. 

Figyelem! Az utólag – az ellátás igénybevételét követően – kiállított utazási utalvány alapján nem adható utazási költségtérítés!

A beutalásra jogosult orvos által kiállított utazási utalvány nyomtatvány hátoldalán hat „Ellenőrző szelvény” rész található, amelyen az egészségügyi intézményben történt megjelenést (megjelenéseket) igazoltatni kell a vizsgálatot, kezelést végző orvossal, vagy az erre kijelölt személlyel. A megjelenés igazolása nélkül nincs lehetőség a költségtérítés kifizetésére.

A felhasznált utazási utalványt, valamint – amennyiben az utazás tömegközlekedési eszközzel történt – a menetjegye(ke)t a biztosított lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalhoz, fővárosi és Pest megyei lakos esetében Budapest Főváros Kormányhivatalához (továbbiakban:  kormányhivatal) kell benyújtani. 2022. január 01-től a kérelmet elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (https://epapir.gov.hu/) is be lehet nyújtani, ebben az esetben az e-Papír mellékleteként kell csatolni az utazási utalványt (tömegközlekedés esetén pedig a menetjegyeket is). A kérelem benyújtásakor az alábbiakat szükséges kiválasztani az epapir.gov.hu oldalon:

 • Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
 • Ügytípus: Egészségbiztosítási pénztári feladatok
 • Címzett: a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal

Utazási költségtérítést visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet kérni, a menetjegy és az utazási utalvány benyújtásával. A hat hónapot az igénybejelentés napjától, azaz a kérelemnek az illetékes kormányhivatalhoz való beadásának, illetve – ha a kérelmet postán küldték, akkor – a kérelem postára adásának igazolt napjától számítják. 

Ha nyomtatvány több utazás igazolását tartalmazza, akkor az igényérvényesítésre nyitva álló 6 hónapos időtartam az e nyomtatványon igazolt valamennyi utazás tekintetében az utolsó igazolt utazás időpontjától számított hat hónap. 

A megállapított, de fel nem vett költségtérítést az esedékességétől számított egy éven belül lehet felvenni. 

 

Hogyan igényelhető a sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére utazási költségtérítés?

A sajátos nevelési igényű gyermekek és kísérőjük a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmények, valamint gyógypedagógiai intézménybe történő utazásukhoz az utazási költségtérítés megállapítására az „Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére” (S.U.T.K.-10.) elnevezésű nyomtatvány alapján kerülhet sor. 

Az utalvány kiállítására, valamint annak eldöntésére, hogy a gyermek tömegközlekedési eszközön utaztatható e, az illetékes Szakértői Bizottság vezetője jogosult. Amennyiben a gyermek – a Szakértői Bizottság vezetője által igazoltan – betegsége miatt kizárólag gépkocsival utaztatható, utazási költségtérítésként az érintett útvonalon a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell alapul venni, azzal, hogy költségtérítésként 21,- Ft/km összeg állapítható meg. 

A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmények, valamint a gyógypedagógiai intézményben történt megjelenések igazolása az „Utazási utalvány betétlapja” elnevezésű nyomtatványon történik. A megjelenéseket az „Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére” elnevezésű nyomtatványon az ellátást nyújtó intézmény vezetőjének kell igazolnia. 

A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény igénybevétele során felmerülő utazási költségtérítés esetén a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek bentlakásos intézményben van-e elhelyezve, vagy bejáró tanuló. Amennyiben a gyermek bentlakásos intézményben tanul, a nyomtatványon azt az időpontot kell feltüntetni, amikor az intézménybe utazott, illetve a hazautazás pontos dátumát. Bejáró tanuló esetében pontosan fel kell sorolni, hogy mely naptári napokon történt az utazás. 

Figyelem! Az utazások időpontjának más formában történő igazolása (pl. rendszeresen jár iskolába, a héten két alkalommal jelent meg stb.) nem fogadható el.

A gyermek kísérőjének (kísérőinek) egy napon maximum 2 oda-, illetve 2 visszautat lehet elszámolni. 

A Szakértői Bizottság vezetőjének az S.U.T.K. 10 számú nyomtatvány kitöltését követően az első két példányt át kell adni a gyermek gondviselőjének. Az utazási költségtérítés igényléséhez egy eredeti példányt a kormányhivatal részére kell benyújtani. Ez az eredeti példány a kormányhivatalnál marad, és ezt követően kizárólag a „betétlapokat” kell benyújtani, ez történhet akár hetente, vagy havonta is. 

2022. január 01-től az S.U.T.K.10 számú nyomtatványt és a "betétlapokat" elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (https://epapir.gov.hu/) is be lehet nyújtani, ebben az esetben az e-Papír mellékleteként kell csatolni az utazási utalványt. A kérelem benyújtásakor az alábbiakat szükséges kiválasztani az epapir.gov.hu oldalon:

 • Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
 • Ügytípus: Egészségbiztosítási pénztári feladatok
 • Címzett: a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal

Figyelem! A betétlapok alapján a menetjegyeket akkor sem kell csatolni, ha az utazás tömegközlekedési eszközön történik.

Utazási költségtérítés kizárólag attól az időponttól állapítható meg, mely időponttól a gyermek jogosult a Szakértői Bizottság által - az utalványon- megjelölt intézményben igénybe venni a szolgáltatásokat, illetve folytatni a tanulmányait. 

 

Várhatóan mennyi ideig fog tartani a kérelem elbírálása?

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve hogy az utazási költségtérítés iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlási eljárást kell lefolytatni) 60 nap.

 

Nyomtatványok: 

 • Utazási költségtérítési utalvány (U.K.U.10.) 
 • Utazási utalvány a sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére (S.U.T.K.-10.)
 • Utazási utalvány betétlapja (U.T.K. 10/B.) 
 • Utazási utalvány igazolás útiköltség-térítéshez (U.T.K.30) 
 • Utazási utalvány utazási költségtérítési igényléshez (U.T.K.20) 
 

Jogszabályok